UNIEk met veel waterlinie-info

maandag 28 augustus 2017

Deze week verschijnt UNIEk, het magazine van de Unie van Vestingsteden. In dit nummer veel informatie over het nazomer waterliniefestival, met o.a. muziektheater, dance en concerten.

Verder doet Projectbureau Oude Hollandse Waterlinie verslag van alle projecten die in de vestingsteden worden uitgevoerd, zoals illuminatie stadhuis Nieuwpoort, herbestemming gemaal Sluis, struinpad Veersedijk, inundatie Wierickes, auditours, route-borden en aanlegplaatsen. Ook kunst krijgt aandacht, nl. de beeldvorming van prins, stadhouder en koning Willem III. Boordevol interviews, reistips en boekaanbiedingen.

Het nummer kost € 2,95 en kan worden besteld bij contact@groenehart.info. Of worden gedownload.